Teater Allenas berättarföreställning om Erik & Elsa

minibilder-250x150-erikochelsa

 

 

 

 

 

”Elsa & Erik” en specialgjord berättarföreställning framtagen framförallt för demensvården. Produktionen innehåller ett kollage av små berättelser som alla utspelar sig i och kring den lilla utsökta scenografin. Varje liten berättelse avslutas med någon slags upplevelse för de boende, antingen ett välbekant doftminne, ljud eller känselförnimmelser från förr.
I samarbete med Kultur i Vården, har Teater Allena nu besökt närmare 30 särskilda boenden runt om i Blekinge. Föreställningen har blivit mycket väl mottagen och uppskattad!

 

”Öppna dörrar och låga trösklar”

Festival Spezial v.15-v.16
Festival Spezial v.15-v.16

Fortbildning för kulturarrangörer och kulturaktörer
En eftermiddag och kväll som får oss att tänka till, öppnar våra ögon att se det självklara i att mötas oberoende av funktionsnedsättningar och hinder.

Se inbjudan här: Öppna dörrar och låga trösklar

Fortbildningen är gratis för alla som representerar en ideell organisation och som arbetar ideellt. För övriga kulturverksamma kostar dagen 200:-/pers. Inkl mat och fik.
Sista anmälningsdag den 22 mars. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdagen har nu passerat och det går inte längre att anmäla sig till fortbildningsdagen.

Vid frågor kontakta Ann-Christin Bernhardsson 0455-30 51 44

 

 

Alla vuxna vill lära – 7 av 10 av ren nyfikenhet

drqndl857u4axi9kmnjaStudieförbunden visar i en ny undersökning av aktuella bildningstrender i Sverige att 7 av 10 säger att nyfikenhet är deras största drivkraft för att lära nytt. ”Bildning och kunskap handlar om så mycket mer än nytta, krav och plikt” kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

”Bildningstrender 2016” visar att människor i Sverige vill lära sig mer språk och helst tillsammans med andra i en studiecirkel.

Varannan vill lära sig mer genom att delta i en studiecirkel, och varannan skulle också vända sig till ett studieförbund för att lära sig mer.

– I en tid när det finns ett så stort, brett och varierat utbud av utbildningar och sätt att hitta kunskap är det roligt att studieförbunden kommer före till exempel universitet, bibliotek, och Komvux på listan över vart människor vill vända sig för att lära sig nytt, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

Läs mera här kommentarer här. Hitta ”Bildningstrender 2016” här!

Nytt statsbidragssystem för studieförbunden

Den 16 december beslutade Folkbildningsrådets styrelse om nytt system för fördelning av statsbidrag till studieförbund.

De viktigaste förändringarna är:

  • Tydligare koppling till statens syften med statsbidraget till folkbildningen.
  • Hälften av verksamhetsbidraget beräknas på unika deltagare vilket är en kraftig ökning jämfört med innevarande system.
  • En ny fördelningsgrund, korttidsutbildade unika deltagare, införs.
  • Tillgänglighetsbidraget höjs och avser verksamhet med personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd.
  • Grundläggande villkor, organisatoriska och verksamhetsmässiga, för att erhålla statsbidrag har förtydligats.

– Förhoppningen är att de nya villkoren ska möta samhällets behov av folkbildning och ge studieförbunden förutsättningar och möjligheter att bedriva folkbildningsverksamhet som följer statens syften med anslaget till folkbildningen, säger Elisabet Andersson, handläggare för statsbidrag på Folkbildningsrådet.