Festival Spezial 2018

Välkomna till Festival Spezial 2018!
Med festivalen vill vi stimulera till kontakt mellan kulturlivet i Blekinge och med människor i behov av särskilt stöd. Vi vill ge kulturinstitutioner och kulturutövare inspiration att utveckla och anpassa sin verksamhet så att den kan nås och förstås av alla. Vi vill också inspirera personal inom omsorg och särskola att upptäcka och ta del av den kulturverksamhet som finns i Blekinge.

Vi startar med en inspirations- och fortbildningsdag tisdagen den 10 april på Lokstallarna i Karlshamn. Se programmet här: inspirationsdagen

Här anmäler du dig till Festival Spezial inspirations- och fortbildningsdag: http://blekingebildningsforbund.wufoo.eu/forms/festival-spezial-2018/

Mer information om hela Festival Spezial hittar du på http://blb.k.se/om-kultur-i-varden/festival-spezial/

”Bildning behövs för en levande demokrati” – Bildningstrender 2018

Studieförbunden lanserar sin rapport Bildningstrender 2018

”Bildning behövs för en levande demokrati”

”I september går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år. Den demokratiska infrastruktur som studieförbunden utgör är minst lika viktig i dag som för hundra år sedan.”

– David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Vilka ämnen vill flest lära sig mer av? Var vänder sig folk för att bilda sig? Upplever sig svenskarna delaktiga i samhället och demokratin? För femte året i rad undersöker Studieförbunden tillsammans med Novus populära bildningsformer och ämnen. Opinionsundersökningen sammanfattas i den femte upplagan av rapportserien Bildningstrender. Under valåret 2018, som också är starten för uppmärksammandet av Sverige 100 år som demokrati, läggs särskild fokus på att utröna svenskarnas syn på sin egen delaktighet i demokratin och det kommande valet. Bildningstrender 2018 har rubriken: ”Bildning behövs för en levande demokrati”.

Årets Bildningstrender i korthet:
4 av 10 vill lära sig mer genom att delta i en studiecirkel
65% ser nyfikenheten som den viktigaste drivkraften för lärande
43% upplever inte att de kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen

Läs hela rapporten här Bildningstrender_2018_webb-1

Debattartikel: Studiecirkeln fortsatt populär för de som vill bilda sig

Som en kommentar till ett nyhetsinslag i några lokala SVT-kanaler har Studieförbunden och länsbildningsförbunden publicerat följande artikel.

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 11:47 CET

”Intresset för studiecirkelverksamhet minskar kraftigt”, är rubriken för ett nyhetsinslag i SVT Nyheter (29/1). Detta vill vi bemöta så som vi brukar göra inom folkbildningen, genom att titta på siffrorna med olika glasögon och resonera kring dem, precis som nästan 1,7 miljoner cirkeldeltagare gör med ny kunskap varje år i 266 600 cirklar. Studieförbundens kulturprogram lockar varje år flera besökare än de svenska biograferna, 2016 anordnades närmare 375 200 program med nära 20 miljoner deltagare. På många mindre orter är det studieförbundens kulturprogram som håller igång det lokala kulturlivet. Därtill tillkommer SISU idrottsutbildarnas verksamhet som möjliggör bildning och ledarutveckling inom idrotten. Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur.

Folkbildningen är en del av vårt civilsamhälle, med stark koppling till olika föreningar och nätverk. Folkbildningen är lika relevant idag som förr. Det visades inte minst under 2015 och 2016 då studieförbunden med statligt stöd byggde upp en verksamhet med asylsökande. Under 2016 deltog 80 000 asylsökande i folkbildningen i 272 kommuner för att lära sig svenska och mer om vårt samhälle. Verksamhet som nu främjar integration och etablering på ett oerhört betydelsefullt vis. (Denna verksamhet räknas inte in i den ordinarie studiecirkelrapporteringen utan registreras separat.) Folkbildningen må ha mer än hundra år på nacken, men den är fortfarande relevant.

 

Utöver hundratusentals studiecirklar och kulturarrangemang så möjliggör studieförbunden ett väldigt antal projekt och uppdragsverksamheter i samhället. Folkbildningen har på flera håll i landet ingått avtal och överenskommelser med olika delar av den offentliga sektorn för att möta behoven av såväl hälsofrämjande verksamhet för våra äldre som integration och föräldrastöd med mera, med mera. Folkbildningen är således bred, där finns verksamhet som passar in i den traditionella bilden av ett härligt gäng som knypplar tillsammans, men inom folkbildningens bredd passar även modernare företeelser in, såsom digital delaktighet och arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle.

Samtidigt som folkbildningens aktörer förväntas möta samhällets olika behov och inbjuds att delta på flera arenor så minskar resurserna till studieförbunden lokalt och regionalt. Under de senaste 25 åren har studieförbundens anslag från kommunerna minskat med två tredjedelar och från landsting/regioner med en tredjedel. Det är en nedskärning som faktiskt saknar motstycke. Det har såklart märkts på flera sätt, en av effekterna är något färre deltagare. För att fler ska nås måste kommuner och landsting göra helt om och tillföra mer pengar. Det finns ingenting som tyder på att intresset för studiecirklar minskar, tvärtom. Studieförbunden har i samarbete med Novus just genomfört undersökningen Bildningstrender, som bland annat visar hur människor väljer att lära sig mer. Den visar att studiecirkeln fortsatt är den mest populära formen för att lära sig nytt. Så många som 42 procent vill helst lära sig något nytt genom att gå en studiecirkel. Vår folkbildning är unik för de nordiska länderna och något som vi alla bör vårda ömt, den bär på en enorm potential.

Monica Widman Lundmark, ordförande Studieförbunden

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Jennie Nises, länsbildningskonsulent, Örebro läns bildningsförbund

Katarina Hansson, ordförande, Örebro läns bildningsförbund

Björn Lind, länsbildningskonsulent, Hallands bildningsförbund

Maria Carlsson, länsbildningskonsulent, Stockholms läns bildningsförbund

Annika Lind, länsbildningskonsulent, Västmanlands läns bildningsförbund

Anders Westin, samordnare, Västmanlands läns bildningsförbund

Peter Johansson, länsbildningskonsulent, Blekinge läns bildningsförbund

Hans-Åke Höber, bildningskonsulent, Västra Götalands Bildningsförbund

Marita Graad Jansson, Västra Götalands Bildningsförbund

Anna Bjurvald, länsbildningskonsulent, Uppsala läns bildningsförbund

Sven-Eric Svensson, ordförande, Uppsala läns bildningsförbund

Kurt Pettersson, länsbildningskonsulent Norrbottens läns bildningsförbund

Lars Holmgren, kanslichef, Bildningsförbundet Östergötland

Maria Forss, Länsbildningsförbundet Sörmland

Åse Webeklint, Skånes studieförbund i samverkan, Sisam

 

Som en ytterligare kommentar till SVT:s inslag så i deras statistik från 2006 ingår också SISUs verksamhet. Den redovisas från 2007 i en annan ordning, men det betyder inte att verksamheten och deltagarna har försvunnit bara att de redovisas på annat sätt. Siffrorna från 2006 är alltså inte jämförbara med senare siffror. 

Läs mer

Ny och nygammal medarbetare i Bildningsförbundet

Vi kommer att få en ny medarbetare och en medarbetare i en ny roll under våren.

Ann-Christin Bernhardsson kommer att bli ny scenkonstkonsulent från mars när Ingela Gånedahl kommer att gå i pension senare i vår.

Ann-Christin kommer att efterträdas av Annika Fagerberg som kommer att jobba vidare med kultur i vården/kultur o hälsa och samordning av kulturprogram i förskolan. Annika kommer närmast från Arbetsförmedlingen och börjar också i mars.

 

Kulturcrew Sydost

Projekt Kulturcrew Sydost Kultur – Om ungas arrangörskap och inflytande

Inspirerade av en modell från Norge och Danmark har Bildningsförbundet sökt och fått beviljat projektet ”KulturCrew Sydost Kultur”, som handlar om elevinflytande rörande kulturarrangemang på skolan. Kulturcrew riktar sig till unga från 10 år och uppåt.

Syftena är annars att

  • fler unga i kommunen ska ta del av kultur.
  • stärka elevinflytandet inom skolan.
  • stärka kulturombuden och höja deras status på skolorna.
  • skapa ett nätverk med fokus kultur inom kommunen.
  • utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta.
  • stärka och synliggöra kulturens roll inom skolan.
  • tillgång till en ung referensgrupp för kultursamordnaren i kommunen och därmed en bas för ung delaktighet.

Projektet är 3-årigt och genomförs januari 2018 – december 2020.

Projektets drivs i ett nätverk, Kulturcrewnätverk Sydost Kultur, som utöver Bildningsförbundet består av Regionteatern Blekinge Kronoberg, Byteatern Kalmar läns Teater, Musik i Syd, Musik i Blekinge, Dans i Sydost, Reaktor Sydost, Riksteatern Kalmar län, Blekinge och Kronoberg. Naturligtvis är kommunerna viktiga samarbetspartners.

Kontakt med mer information – Ingela Gånedahl, scenkonstkonsulent, 0455 30 51 43, ingela.ganedahl@riksteatern.se

Se hela projektansökan här –  Kulturcrew Sydost – projektbeskrivning.

Nya rapporter från Studieförbunden

Aktuella material från Studieförbunden – studieförbundens bransch- och intresseorganisation

Vi erövrar demokratin varje dag


Studieförbunden spelar en viktig roll i demokratin, såväl i går som i dag och i morgon

 

 

 

Bildningstrender 2017

Med den årliga rapporten Bildningstrender och vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I årets upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse. Årets rapport har titeln: Unga och samhällsintresset.

 

 

 

Läs mer och hitta länkar till rapporterna här

Välkommen Anna Ekström

Anna Ekström, folkbildningsminister, gästar Blekinge idag onsdag den 8 november. Vi hälsar henne välkommen med en debattartikel.  En redigerad version är införd i BLT 8 november.

 

Välkommen till Blekinge Anna Ekström. Här hade studieförbund och folkhögskolor 54 931 deltagare i studiecirklar, grupper och på kurser och dessutom 400 511 besökare på olika kulturprogram runtom i länet de senaste verksamhetsåren.

Det är viktiga siffror att ha med sig när vi ser debatten om hur demokratin i Sverige mår. Vi menar att människor som möts i samtal, delar upplevelser och diskuterar åsikter och uppfattningar är viktiga för att demokratin i Sverige ska vara fortsatt livskraftig.

Studieförbunden kunde häromveckan redovisa resultatet av en mätning som Novus har gjort på deras uppdrag. Den visar att det finns en betydande minoritet i Sverige som inte fullt ut stödjer demokratin.

Så många som 48 procent av de unga (18–29 år) tycker att det vore bra om experter, inte regeringen, fattar beslut om vad som är bäst för landet. Färre än sju av tio tar starkt avstånd från att Sverige ska styras en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdag och allmänna val.

Läs hela artikeln här Välkommen Anna Ekström