Det behövs civilkurage och folkbildning

Magnus Nilsson, NBV Sydost, reagerar på en vardagsberättelse och ser en uppgift …

Jag fick för några veckor sedan höra av en ung tjej om en händelse som inträffat i en mindre stad i grannlänet på en av de lokalbussar som rullar i staden varje dag.

Denna berättelse gjorde mig förvånad, fundersam och oroad men då jag och många med mig arbetar med folkbildning måste händelsen lyftas i det offentliga rummet. Det som inträffade var att en av stadens bussar tvingades att bromsa alldeles för hårt vilket gjorde att en passagerare föll omkull och någon slog sig lindrigt. Detta kan inträffa när som helst eller var som helst, det som uppstod i bussen var att några äldre passagerare riktade rasistiska ord mot den chaufför som körde och som hade sitt ursprung från ett annat land. Chauffören bad sina passagerare om ursäkt för det inträffade. Denna berättelse handlar inte om varför inbromsningen skedde utan varför inga människor på bussen reagerade när några personer högljutt uttalade otrevliga rasistiska saker om busschauffören. Vad tänkte alla passagerare som fanns i bussen? Gjorde man en koppling mellan chaufförens etiska ursprung med den kompetens som krävs för att köra en buss, varför i så fall? Är det okey att säga rasisitiska saker och rikta dessa mot en person? Var finns civilkuraget att säga ifrån när man tycker att några uttalar sig fel mot en individ?

Resan fortsatte och på denna buss satt en tonårstjej som blev mycket ledsen och upprörd över att ingen av de som fanns på bussen reagerade eller sa ifrån när några personer uttalade dessa rasisitiska meningar riktade mot chauffören. Resan fortsatte och alla klev av som om inget hade hänt. När tjejen skulle kliva av gick hon fram till chauffören och frågade hur denne mådde och personen svarade att det var okey och att personen var van vid detta men tackade för att någon hade brytt sig i alla fall.

Det är väl knappast okey att behöva ta emot rasistiska ord? För jag vill ändå inte tro att alla människor i denna buss hade rasistiska åsikter, om så är fallet har vi mycket arbete kvar att göra med att bilda våra medmänniskor i samhället, där vi inom studieförbunden och folkbildningen har en stor funktion att fylla då vårt uppdrag är att utveckla och stärka demokratin. Vi är alla eniga om att kämpa och stå uppför detta arbete!

Magnus Nilsson

NBV Sydost för Blekinge Läns Bildningsförbund där studieförbunden, folkhögskolorna och Länsbiblioteket är medlemmar

Texten är inskickad till tidningarna i sydost