Publikrekord i musiken!

I Sverigemusikrapport omslagsbild 2 gick 8,7 miljoner personer på konserter anordnade av studieförbunden under 2014. Det är fler än någonsin, och trenden har pekat uppåt de senaste tio åren. Även deltagandet i musikstudiecirklar har ökat.

I Blekinge gick i fjol över 217 000 på studieförbundens nästan 3 000 konserter – fantastiska siffror!

Studieförbunden är en infrastruktur för musikverksamheten i hela Sverige. I musikrapporten ”Publikrekord” presenteras sammanställningar av studieförbundens musikverksamhet i siffror samt regionala jämförelser.

Folkbildningsförbundet presenterade musikrapporten under politikerveckan i Almedalen 2015 där man också resonerade om vilken är studieförbundens roll för det lokala musiklivet? Hur kan kommuner och studieförbund samverka för att göra det möjligt för ännu fler att utöva och uppleva musik? Var du inte där? Här kan du se samtalet!

Musikrapporten 2015 ger en inblick i musikverksamhetens utveckling från 2004 och framåt, med särskilt fokus på utvecklingen från 2012 och framåt. Studieförbunden har en stor musikverksamhet som genomförs över hela landet. Tack vare att aktiviteterna sker inom folkbildningen kan fokus ligga på utveckling och lärande. Hos studieförbunden möts proffs och amatörer. Här bestämmer deltagarna oavsett om de började i går eller om de har många års erfarenhet.