Beskow och Schlagers

Regionteatern Blekinge Kronoberg kommer under nästa vecka, v.20, att besöka ett antal verksamheter inom äldreomsorgen i länet. De bjuder på ett musikaliskt program med Elsa Beskows texter och slagdängor från flera tider.