Ny rekommendation om kommunala anslag

Ny rekommendation om fördelning av kommunala anslag

Folkbildningsrådet beslöt i december 2016 revidera villkor och fördelningskriterier för statsbidragen till studieförbunden. Utifrån detta har Bildningsförbundet tagit en ny rekommendation om kommunala regler.

Läs mer