Intensivt kvalitetsarbete i studieförbunden

Efter fjolårets särskilda granskningar, och iakttagelserna där, har det tagits ett antal initiativ när det gäller att flytta fram positionerna när det gäller kvalitetsarbetet i studieförbunden.

Studieförbunden i samverkan och Folkbildningsrådet växeldrar när det gäller beslut och aktiviteter och Studieförbunden har nu berättat för Utbildningsdepartementet och Riksdagens Kulturutskott om arbetet.

De punkter man tar upp är

  • Digital närvarorapportering med bank-id – obligatorisk e-lista
  • Strama rutiner för kostnadsersättningar
  • Förhindra krockar mellan studieförbunden i musikverksamhet
  • Tydligare anordnarskap i folkbildning med föreningar
  • Utvecklade digitala kontrollverktyg
  • Utveckling av studieförbundens överenskommelser
  • Samverkan med Polisen NOA
  • Kvalitetskod för studieförbunden
  • Förtroendefull dialog med kommuner och regioner

 

I skrivelsen redogör man för åtgärder och status samt hur man tänker sig fortsättningen. Läs skrivelsen Skrivelse-Kvalitetsarbetet-till-Utbildningsdepartementet-och-Kulturutskottet-2021-08-26.