Sara Högelius blir ny länsbildningskonsulent

Sara Högelius blir ny länsbildningskonsulent efter Peter Johansson som går i pension efter sommaren.

Porträtt på Sara Högelius
Sara Högelius

Bildningsförbundets styrelse beslöt 4 maj att anställa Sara Högelius som ny länsbildningskonsulent.

Sara sökte tjänsten som länsbildningskonsulent då hon lockades av att vara en del av den breda folkbildningsrörelsen i Blekinge och Bildningsförbundets styrelse menar att vi får en person som är väl förankrad i folkbildningens idé och värdegrund.

-Folkbildningen har inte bara ett viktigt samhällsuppdrag utifrån statens fyra syften, utan kanske ett ännu viktigare uppdrag i att erbjuda personlig utveckling och ett livslångt lärande. Så som jag ser det står folkbildningen just nu inför stora utmaningar, skriver Sara Högelius inför sitt nya jobb.

Sara är just nu lärare inom Vuxenutbildningen i Karlskrona men är utbildad folkhögskollärare och har en bakgrund på Jämshögs folkhögskola, både som kursdeltagare och lärare.

Sara har också en bakgrund, några år tillbaka, i regionpolitiken i Blekinge.

Sara Högelius tillträder 1 augusti.