Sara Högelius på plats som ny länsbildningskonsulent

 

Nu har Sara börjat!

Den 1 augusti började Sara Högelius som länsbildningskonsulent. Hon har som sina ansvarsområden att vara övergripande verksamhetsansvarig på Bildningsförbundet och har som första ansvar folkbildningsfrågor och är den som svarar gentemot Kronoberg och Kalmar där Blekinge svarar för viss service i länsbildningsförbunden där. Sara svarar också för regional samverkan gentemot regionala institutioner etc.

Sara når du på sara.hogelius(at)blb.k.se, telefon 0455-30 51 43 (tills vidare)