Festival Spezial 2018

Välkomna till Festival Spezial 2018!
Med festivalen vill vi stimulera till kontakt mellan kulturlivet i Blekinge och med människor i behov av särskilt stöd. Vi vill ge kulturinstitutioner och kulturutövare inspiration att utveckla och anpassa sin verksamhet så att den kan nås och förstås av alla. Vi vill också inspirera personal inom omsorg och särskola att upptäcka och ta del av den kulturverksamhet som finns i Blekinge.

Vi startar med en inspirations- och fortbildningsdag tisdagen den 10 april på Lokstallarna i Karlshamn. Se programmet här: inspirationsdagen

Här anmäler du dig till Festival Spezial inspirations- och fortbildningsdag: http://blekingebildningsforbund.wufoo.eu/forms/festival-spezial-2018/

Mer information om hela Festival Spezial hittar du på http://blb.k.se/om-kultur-i-varden/festival-spezial/

Alla lokaler som används under Festival Spezial är tillgänglighetsanpassade.

Festival Spezial i samarbete med kulturnatten i Karlshamn

I år är det ett “mellanår” för kulturfestivalen Festival Spezial och då arrangerar vi en mindre variant. Den kommer att ske i samband med kulturnatten i Karlshamn den 7 oktober. Mellan 14.00-15.00 kan ni få uppleva scenframträdanden inne i Citygallerian och sen fortsätter vi med en härlig konsert på Lokstallarna kl 18.30. Se programmet här:Inbjudan FS 7 oktober

Festival Spezial

I år är det ett “mellanår” för Festival Spezial och då arrangeras en mindre festivaldag. Den här gången i samarbete med Kulturnatten i Karlshamn, lördagen den 7 oktober.

Vill du framträda med något? musik, teater, diktläsning, konst…det är dags att anmäla sig! Det gör du till fritidskonsulenten i din kommun eller till Ann-Christin Bernhardsson. Läs mer http://blb.k.se/om-kultur-i-varden/festival-spezial/