Debattartikel: Studiecirkeln fortsatt populär för de som vill bilda sig

Som en kommentar till ett nyhetsinslag i några lokala SVT-kanaler har Studieförbunden och länsbildningsförbunden publicerat följande artikel.

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 11:47 CET

”Intresset för studiecirkelverksamhet minskar kraftigt”, är rubriken för ett nyhetsinslag i SVT Nyheter (29/1). Detta vill vi bemöta så som vi brukar göra inom folkbildningen, genom att titta på siffrorna med olika glasögon och resonera kring dem, precis som nästan 1,7 miljoner cirkeldeltagare gör med ny kunskap varje år i 266 600 cirklar. Studieförbundens kulturprogram lockar varje år flera besökare än de svenska biograferna, 2016 anordnades närmare 375 200 program med nära 20 miljoner deltagare. På många mindre orter är det studieförbundens kulturprogram som håller igång det lokala kulturlivet. Därtill tillkommer SISU idrottsutbildarnas verksamhet som möjliggör bildning och ledarutveckling inom idrotten. Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur.

Folkbildningen är en del av vårt civilsamhälle, med stark koppling till olika föreningar och nätverk. Folkbildningen är lika relevant idag som förr. Det visades inte minst under 2015 och 2016 då studieförbunden med statligt stöd byggde upp en verksamhet med asylsökande. Under 2016 deltog 80 000 asylsökande i folkbildningen i 272 kommuner för att lära sig svenska och mer om vårt samhälle. Verksamhet som nu främjar integration och etablering på ett oerhört betydelsefullt vis. (Denna verksamhet räknas inte in i den ordinarie studiecirkelrapporteringen utan registreras separat.) Folkbildningen må ha mer än hundra år på nacken, men den är fortfarande relevant.

Utöver hundratusentals studiecirklar och kulturarrangemang så möjliggör studieförbunden ett väldigt antal projekt och uppdragsverksamheter i samhället. Folkbildningen har på flera håll i landet ingått avtal och överenskommelser med olika delar av den offentliga sektorn för att möta behoven av såväl hälsofrämjande verksamhet för våra äldre som integration och föräldrastöd med mera, med mera. Folkbildningen är således bred, där finns verksamhet som passar in i den traditionella bilden av ett härligt gäng som knypplar tillsammans, men inom folkbildningens bredd passar även modernare företeelser in, såsom digital delaktighet och arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle.

Samtidigt som folkbildningens aktörer förväntas möta samhällets olika behov och inbjuds att delta på flera arenor så minskar resurserna till studieförbunden lokalt och regionalt. Under de senaste 25 åren har studieförbundens anslag från kommunerna minskat med två tredjedelar och från landsting/regioner med en tredjedel. Det är en nedskärning som faktiskt saknar motstycke. Det har såklart märkts på flera sätt, en av effekterna är något färre deltagare. För att fler ska nås måste kommuner och landsting göra helt om och tillföra mer pengar. Det finns ingenting som tyder på att intresset för studiecirklar minskar, tvärtom. Studieförbunden har i samarbete med Novus just genomfört undersökningen Bildningstrender, som bland annat visar hur människor väljer att lära sig mer. Den visar att studiecirkeln fortsatt är den mest populära formen för att lära sig nytt. Så många som 42 procent vill helst lära sig något nytt genom att gå en studiecirkel. Vår folkbildning är unik för de nordiska länderna och något som vi alla bör vårda ömt, den bär på en enorm potential.

Monica Widman Lundmark, ordförande Studieförbunden

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Jennie Nises, länsbildningskonsulent, Örebro läns bildningsförbund

Katarina Hansson, ordförande, Örebro läns bildningsförbund

Björn Lind, länsbildningskonsulent, Hallands bildningsförbund

Maria Carlsson, länsbildningskonsulent, Stockholms läns bildningsförbund

Annika Lind, länsbildningskonsulent, Västmanlands läns bildningsförbund

Anders Westin, samordnare, Västmanlands läns bildningsförbund

Peter Johansson, länsbildningskonsulent, Blekinge läns bildningsförbund

Hans-Åke Höber, bildningskonsulent, Västra Götalands Bildningsförbund

Marita Graad Jansson, Västra Götalands Bildningsförbund

Anna Bjurvald, länsbildningskonsulent, Uppsala läns bildningsförbund

Sven-Eric Svensson, ordförande, Uppsala läns bildningsförbund

Kurt Pettersson, länsbildningskonsulent Norrbottens läns bildningsförbund

Lars Holmgren, kanslichef, Bildningsförbundet Östergötland

Maria Forss, Länsbildningsförbundet Sörmland

Åse Webeklint, Skånes studieförbund i samverkan, Sisam

 

Som en ytterligare kommentar till SVT:s inslag så i deras statistik från 2006 ingår också SISUs verksamhet. Den redovisas från 2007 i en annan ordning, men det betyder inte att verksamheten och deltagarna har försvunnit bara att de redovisas på annat sätt. Siffrorna från 2006 är alltså inte jämförbara med senare siffror.