För producenter och scenkonstgrupper

Till dig som producerar scenkonstföreställningar för barn och ungdom

Nu är det dags att ansöka om att få delta på Skolscen Sydost 2023.  Festivalen äger rum i Karlshamn 17-18 oktober.

Nedanstående, mera generella, förutsättningar kommer att gälla även fortsättningsvis.

 Vi visar produktioner mestadels för ett kommande utbud. Föreställningarna som visas är teater, dans eller samtida cirkus-föreställningar. Musikföreställningar hänvisas till Musik i Blekinges utbudsdag.

Till Skolscen Sydost kommer traditionellt kultursamordnare och kulturombud från Blekinge och Småland samt enstaka från andra län. Det kommer också en hel del elever från estetiska program och folkhögskolor, som vill se så mycket dans och teater som möjligt. Kulturombud har ofta med sig elevrepresentanter och KulturCrew från sin skola. Alla dessa deltagare väljer vad de vill se i första hand, sedan fyller vi på med elever från närliggande skolor om möjligt för att ha en publik att spela för.

Vi visar endast färdiga och hela föreställningar. De som väljs ut att medverka får som regel spela sin föreställning två gånger, så att så många som möjligt har chansen att se det de önskar.

Vi brukar få in närmare 200 anmälningar och av dessa väljer vi ut cirka 20. Håller produktionen god kvalitet kommer den att vara med i utbudet för Blekinge kommande säsong.

Detta gäller för den som medverkar:

  • Vi betalar inget gage och inget traktamente, men vi står för resekostnad (25 kr/mil) och hotellrum, vilket i första hand är dubbelrum. Under själva festivalen serveras fikor och lunch och man blir väl omhändertagen av våra funktionärer. 
  • Du ska också veta att alla medverkande produktioner måste ta med sig eget ljud o ljus samt tekniker, då vi använder oss av flera olika lokaler. Produktionen som visas måste således också vara turnébar under nästkommande år för skolor och deras miljöer!

Äppelmärkning – se separat bilaga: Äppelmärkning av scenkonstföreställningar i skolan

Sista ansökningsdag var den 1 mars

Ann-Christin Bernhardsson
scenkonstkonsulent i Blekinge

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Skolscen Sydost är en dans, samtida cirkus- och teaterfestival som visar aktuella föreställningar som kan spelas i förskolor, grundskolor och gymnasier. Den innehåller intressanta workshops och/eller seminarier och presentationer av kommande utbud från scenkonstinstitutionerna.