Om KulturCrew

 

 

 

 

Vad är KulturCrew?

Ett KulturCrew är en grupp unga som håller i kulturarrangemang i sin skola/kommun. KulturCrew Blekinge Kronoberg är ett projekt som vänder sig till barn och ungdomar 10- 18 år inom ramen för skolan (fritidsgård och kulturskola är också möjligt). Sju regionala kulturorganisationer (se loggorna) driver gemensamt projektet. Länens skolor erbjuds att ansluta sig till projektet antingen via den kommunala kultursamordnaren eller någon av projektledarna.

Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar mer kompetens, större ansvar och mer inflytande när det gäller kulturarrangemang och kulturaktiviteter för den egna målgruppen. Målet är att fler barn och unga ska ta del av kultur och att stärka ungas delaktighet i kulturlivet.

På den skola som ansluter sig utses två handledare. Dessa rekryterar cirka 8 deltagare som bildar skolans KulturCrew. Det är frivilligt och kostnadsfritt för ungdomarna att delta.

Alla deltagare i KulturCrew får vara med på utbildningsdagar som kulturorganisationerna håller i. Där får man först och främst lära sig om scenteknik, presentationsteknik, marknadsföring och värdskap. De får T-shirts med KulturCrew-logga och handbok. Senare erbjuds crewen fortbildning inom dans, film, teater, musik och teknik med fokus på arrangörskap.

Crewen ska sedan arrangera ett antal evenemang på sina skolor eller fritidsgårdar. De blir också en resurs för sin kommun och kan vara behjälpliga vid andra lokala kulturarrangemang på frivilligbasis. Kulturorganisationerna kommer också att erbjuda tillfällen att jobba med arrangemang.

Hör Radio Blekinges intervju av projektledare Ingela Gånedahl samt Agnes och Neo från Jändelskolans KulturCrew under fortbildningsdag på Lokstallarna i Karlshamn 25 februari 2019:

https://t.sr.se/2T9Xj2H