studieförbunden i Blekinge

 

 

Vad är ett studieförbund?stf_logotyper

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur och finns över hela landet. Alla medborgare är välkomna att delta i verksamheten.

Studieförbunden är nog mest kända för den verksamhet som bedrivs som studiecirkel. Studiecirkeln är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller i sin helhet på distans.

Alla studieförbund bedriver också kulturprogram. Kulturprogram är en verksamhet som framförs eller redovisas inför publik, såsom teater, föreläsning, sång och musik eller utställning.

Förutom studiecirkel och kulturprogram kan studieförbunden bedriva folkbildande verksamhet i friare och flexiblare former. Detta för att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Det kan till exempel vara workshops, prova-på-dagar eller helgkurser.

 

 

 ABF_logo_RED abf.se/blekinge

För Arbetarnas bildningsförbund, ABF, är det talade ordet lika viktigt som att kunna uttrycka sig genom sång, musik, dramatik, lyrik, skönlitteratur eller bildkonst! Vår uppgift, att i studiecirkelns form verka för alla människors rätt till kultur och kunskap, oavsett vem man är eller var man befinner sig i livet, är ständigt ny.
ABF Blekinge,  Box 192, 372 22 RONNEBY
Tel: 0457 – 170 90
Fax: 0457 – 264 10
Besöksadress: Kungsgatan 2
E-post: info.blekinge(at)abf.seOmfattar Blekinge. ABF har lokalkontor i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

 

Bilda-liten bilda.nu 

I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar.
Studieförbundet Bilda, Huskvarnavägen 38, 554 54 Jönköping
Telefon växel 036-34 21 00
Fax 036-16 30 15
Epost: sydost(at)bilda.nu
Omfattar Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland. Bedriver både lokal och regional verksamhet.

 

FU-liten folkuniversitetet.se

Vi på Folkuniversitetet har universiteten som goda förebilder i vår syn på kunskap och kvalitet i utbildningen. Universitetsanknytningen gör att Folkuniversitetet har en uttalat internationell inriktning. En viktig uppgift är också att sprida information om forskning och forskningsresultat.

Folkuniversitetet, Box 2116, 220 02 LUND
Tel 046-19 77 00
Fax 046-19 77 81
Besöksadress: Skomakaregatan 8
E-post: info.lund(at)folkuniversitetet.se
Omfattar Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronoberg och delar av Hallands län. Kontor i Karlskrona.

 

ibn-liten Ibn Rushd distrikt södra 

Ibn Rushd är ett studieförbund som arbetar med majoriteten av de muslimska föreningarna i Sverige. Vår vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Det ska inte vara något konstigt att vara svensk muslim.
Ibn Rushd, Kopparbergsgatan 4, 214 44 MALMÖ
Tel 040-813 10
Fax 046-19 77 81
Ibn Rushd södra Sverige omfattar Blekinge tillsammans med Skåne, Kronoberg och Kalmar län.

 

kulturenslogotyp kulturens.se 

Kulturens är ett studieförbund av kulturutövare för kulturutövare. Vi tror att ett studieförbund skapat av amatörkulturens egna organisationer, som tar tillvara amatörkulturens intressen, kan ge kulturlivet väldigt goda förutsättningar för att utvecklas.

Kulturens Region Syd omfattar Blekinge tillsamma med Skåne, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län.
Kontakt regionalt är ordförande Kennet Lunderquist, ulf.kennet.lunderquist(at)kulturens.se.

 

medborgarskolan-liten medborgarskolan.se

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund. Våra humanistiska värderingar innebär att vi sätter individen i centrum och att vi tar hänsyn till varje individs behov, förutsättningar och önskemål.

Medborgarskolan Ost, Box 5, 351 03 VÄXJÖ
Tel: 0470-455 56
Fax: 0470-198 08
Besöksadress:
Kronobergsgatan 16, 2tr
E-post: region.sydost(at)medborgarskolan.se
Medborgarskolan Ost omfattar Blekinge tillsammans med Kronoberg, Kalmar, Jönköpings län och delar av Östergötland.

 

Printnbv.se

NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund och finns över hela landet och verksamheten varierar beroende på lokala förutsättningar. Gemensamt för all vår verksamhet är att den ska ge alla deltagare kännedom om NBVs grundläggande ideologiska frågor. Vårt arbete fokuserar på tre områden: nykterhet och livsstil, delaktighet och inflytande samt utveckling av föreningsliv, nätverk och grupper.

NBV Syd, Ronnebygatan 28, 371 33 Karlskrona
Tel: 0455-30 85 50
E-post: syd(at)nbv.se
Omfattar Blekinge och Skåne

 

Sensus-liten sensus.se

Sensus är studieförbundet som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Här finns samarbete med och mellan såväl kristna och muslimska organisationer som humanitära och fackliga. Vi tror att organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad och kompetent medlems- och medarbetarkraft.

Sensus Skåne-Blekinge, Studentgatan 4, plan 3, 211 38 Malmö
Tel: 040- 664 56 90
Fax: 040- 30 22 07
E-post: skane-blekinge(at)sensus.se
Sensus omfattar Skåne och Blekinge. I Blekinge finns kontor på Nordenskjöldska gården, Amiralitetstorget 27, Karlskrona och kontakt är Pia Marcolin, pia.marcolin(a)sensus.se, 0705-62 41 14.

 

Sfr-liten studieframjandet.se

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. På Studiefrämjandet hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen.

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, Box 2003, 281 02 Hässleholm
Tel: 0451- 140 90
Besöksadress: Hagtornsgatan 2
E-post: 1199(at)studieframjandet.se
Studiefrämjandet omfattar Skåne och Blekinge men har en lokal avdelning för verksamheten i östra Skåne och Blekinge. Kontor finns i Ronneby.

 

SV-liten sv.se/avdelningar/sv-blekinge/

Studieförbundet Vuxenskolans vision är en värld som präglas av hållbar utveckling: samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Viss kunskap överförs genom talade eller skrivna ord medan annan bäst förs vidare genom seder och bruk eller genom eget lärande och skapande.

SV Blekinge, Ronnebygatan 9, 371 32 Karlskrona
Tel: 0455-30 73 70
E-post: blekinge(at)sv.se
SV Blekinge omfattar hela Blekinge med lokala kontor i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.