Festival Spezial

Festival Spezial 2018

Festival Spezial är en kulturfestival som sätter fokus på kultur och eget skapande för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd.

Festivalens syfte är att inspirera och riva hinder så att alla kan få möjlighet att visa och dela med sig av sitt kulturskapande.

Med festivalen vill vi också stimulera till kontakt mellan kulturlivet i Blekinge och personer med framförallt kognitiva funktionsnedsättningar. Vi vill ge kulturinstitutioner och kulturutövare inspiration att utveckla och anpassa sin verksamhet så att den kan nås och förstås av alla. Vi vill också inspirera personal inom omsorg och särskola att upptäcka och ta del av den kulturverksamhet som finns i Blekinge och även att få kunskap och inspiration till att främja skapande i den egna verksamheten.

Vi startar festivalen med en inspirations- och fortbildningsdag tisdagen den 10 april på Lokstallarna, Prinsgatan 43 Karlshamn. inspirationsdagen
Deltagaravgift: 400:- för hela dagen inkl. fika och lunch. Man kan också anmäla sig till enbart Pär Johanssons föreläsning samt filmen Fidan & Salih och då är avgiften 100:- inkl eftermiddagsfika.
Anmälan är bindade men kan överlåtas på annan person.

Här anmäler du dig till inspirations- och fortbildningsdagen: http://blekingebildningsforbund.wufoo.eu/forms/festival-spezial-2018/

Efter inspirationsdagen så fortsätter Festival Spezial med att Röda Hjärtans ensemble från Kulturcentrum Väst, visar sin föreställning “Phantasia”. Den spelas i
Lokstallarna, Karlshamn onsdagen den 11 april kl 10.00 och 13.30
Filmsalen, Gullberna Park Karlskrona torsdagen den 12 april kl 10.00 och 13.30 samt fredagen den 13 april kl 10.00

Föreställningen är en interaktiv magisk föreställning där gränserna suddas ut mellan publik och skådespelare. Publiken och skådespelarna leker, agerar, målar och sjunger tillsammans.
Föreställningen riktar sig till personer inom daglig verksamhet, gymnasiesärskola och grundsärskola(mellan- och högstadium).
Anmäl er genom att kontakta /Ann-Christin BernhardssonAnnika Fagerberg tfn 0455-30 51 44 el. annika.fagerberg@blb.k.se

Programmet för hela Festival spezial hittar du här: Festival Spezial program 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För information kontakta: Ann-Christin Bernhardsson 0455-30 51 44

DSC_0009DSC_0026DSC_0034till s 2 Festival Spezial skylt