Festival Spezial

Festival Spezial 2018

Festival Spezial är en kulturfestival som sätter fokus på kultur och eget skapande för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd.

Festivalens syfte är att inspirera och riva hinder så att alla kan få möjlighet att visa och dela med sig av sitt kulturskapande.

Med festivalen vill vi också stimulera till kontakt mellan kulturlivet i Blekinge och personer med framförallt kognitiva funktionsnedsättningar. Vi vill ge kulturinstitutioner och kulturutövare inspiration att utveckla och anpassa sin verksamhet så att den kan nås och förstås av alla. Vi vill också inspirera personal inom omsorg och särskola att upptäcka och ta del av den kulturverksamhet som finns i Blekinge och även att få kunskap och inspiration till att främja skapande i den egna verksamheten.

För mer information kan du kontakta Annika Fagerberg tfn 0455-30 51 44 el. annika.fagerberg@blb.k.se

Rapport för Festival spezial 2018 hittar du här: Rapport Festival Spezial 2018