Skolscen Sydost

 

Skolscen Sydost visar teater- och dansföreställningar för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Vi vänder oss till dig som är lärare, förskolepersonal, kulturombud i skolan, skol- och kulturpolitiker/tjänsteman på grundskola eller gymnasium samt andra intresserade.

Skolscen Sydost anordnas för att…

• öka intresset och skapa goda förutsättningar för scenkonst i skolan
• visa scenkonst av hög kvalitet
• skapa en mötesplats för skolans kulturombud
• ge ökad insikt om scenkonstens betydelse för eleverna – från förskolan till gymnasiet

Skolscen Sydost arrangeras av Blekinge Läns Bildningsförbund i samarbete med Riksteatern Blekinge