Skolscen Sydost – festivalinformation/program

 

Välkomna till Skolscen Sydost 2023!
Karlshamn 17-18 oktober

LÄNK TILL ANMÄLAN:
https://blekingebildningsforbund.wufoo.com/forms/m19hhcq81oke0ve/
OBS! Sista anmälningsdag 9 oktober

LÄNK TILL PROGRAM & INFO
Program 0919 (pdf-fil)

Skolscen Sydost anordnas för att:

  • öka intresset och skapa goda förutsättningar för scenkonst i skolan
  • visa scenkonst av hög kvalitet
  • skapa en mötesplats för skolans kulturombud
  • ge ökad insikt om scenkonstens betydelse för eleverna- från förskolan till gymnasiet.

Vi vänder oss till dig som är lärare, förskolepersonal, skolkulturombud, skol- och kulturpolitiker/tjänstepersoner, elever, KulturCrew samt alla andra som är intresserade!

VÄLKOMMEN!