Nya gemensamma överenskommelser studieförbunden emellan

Studieförbunden i samverkan, de tio studieförbundens gemensamma bransch- och intresseorganisation, har kommit överens om nya gemensamma överenskommelser.

Överenskommelserna innehåller de tio studieförbundens gemensamma tolkningar och rekommendationer av några av Folkbildningsrådets fastställda villkor. De innehåller följande avsnitt

  • Om studieförbunden och folkbildningsverksamhet
  • Studieförbundens etiska förhållningssätt
  • Studieförbundens gemensamma överenskommelse om anordnarskap
  • Studieförbundens gemensamma överenskommelse om kulturprogram
  • Studieförbundens gemensamma överenskommelse om grundläggande ledarutbildning
  • Studieförbundens gemensamma överenskommelse om tillgänglighetsbidraget

Se överenskommelserna här. SF_gemensam-overenskommelser_2022