För producenter och teatergrupper

Till dig som producerar scenkonstföreställningar för barn och ungdom

Planeringen pågår för kommande Skolscen Sydost och information kommer löpande att lämnas på denna sida. Någon intresseanmälan kommer inte att öppnas ännu utan kommer längre fram när vi fastställt datum och former för nästa Skolscen Sydost. 

Vår planering nu utgår från ett arrangemang våren 2022 och ambitionen är att genomföra ett fysiskt arrangemang om myndigheternas restriktioner tillåter det. Information om intresseanmälan kommer att skickas ut till alla producenter som är registrerade på Scenkonstportalen. Vi har också en egen site, skolscensydost.se, som är ett digitalt komplement till det fysiska arrangemanget där vi, när det är dags, kommer att presentera utbud etc som finns på den fysiska festivalen.

Nedanstående, mera generella, förutsättningar kommer att gälla även fortsättningsvis.

 Vi visar produktioner mestadels för ett kommande utbud.

Till Skolscen Sydost kommer traditionellt kultursamordnare och kulturombud från Blekinge och Småland samt enstaka från andra län. Det kommer också en hel del elever från estetiska program och folkhögskolor, som vill se så mycket dans och teater som möjligt. Kulturombud har ofta med sig elevrepresentanter från sin skola. Alla dessa deltagare väljer vad de vill se i första hand, sedan fyller vi på med elever från närliggande skolor om möjligt för att ha en publik att spela för.

Vi visar endast färdiga och hela föreställningar. De som väljs ut att medverka får som regel spela sin föreställning två gånger, så att så många som möjligt har chansen att se det de önskar.

Vi brukar få in närmare 200 anmälningar och av dessa väljer vi ut cirka 20. Håller produktionen god kvalitet kommer den att vara med i utbudet för Blekinge kommande säsong.

Detta gäller för den som medverkar:

  • Vi betalar inget gage och inget traktamente, men vi står för resekostnader och hotellrum, vilket i första hand är dubbelrum. Under själva festivalen serveras fikor och lunch och man blir väl omhändertagen av våra funktionärer. På första kvällen brukar vi bjuda alla medverkanden på en mingelkväll med samkväm och måltid. Ett härligt tillfälle att träffa kollegor! Om man spelar dag ett står vi alltså för en extra hotellnatt om man kan o vill stanna på festivalkvällen. Spelar man på dag två gäller det att komma i god tid på tisdag inför kvällen.
  • Du ska också veta att alla medverkande produktioner måste ta med sig eget ljud o ljus samt tekniker, då vi använder oss av många olika lokaler. Produktionen som visas måste således också vara turnébar under nästkommande år för skolor och deras miljöer!

Äppelmärkning – se separat bilaga: Äppelmärkning av scenkonstföreställningar i skolan

Ann-Christin Bernhardsson
scenkonstkonsulent i Blekinge

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Skolscen Sydost är en dans- och teaterfestival som visar aktuella föreställningar som kan spelas i förskolor, grundskolor och gymnasier. Den innehåller intressanta workshops och/eller seminarier och presentationer av kommande utbud från scenkonstinstitutionerna.