Skip to content

Karlskrona 27 maj: Demokrati i samtal & handling

Den samlade folkbildningen i Blekinge bjuder in till demokratikonferens.

Vi lever i en omvälvande tid för världen, Europa, Sverige och för vår region. Blekinge är litet och närheten är stor. Det är vår styrka. Avstånden mellan de som fattar besluten och de som påverkas av dem är små. Genom att en stor del av de nya jobben finns i den militära industrin finns också närheten till oron i omvärlden. Oron påminner oss om att demokrati är fantastisk och skör på samma gång. Och vi måste erövra den igen varje dag.

Folkbildningen är och gör demokrati varje dag, genom hur vi organiserar oss och genom våra metoder. Folkbildningen utgör infrastruktur för bildning, kultur och vardagsdemokrati i cirklar, föreningsstöd, föreläsningar, föreställningar och mycket annat. Genom folkbildningen får fler vägar in i samhället. Hur kan vi använda folkbildningen för att stärka demokratin i den tid vi lever och i framtiden?

Konferensen riktar sig till anställda i studieförbund (hela dagen) och till andra engagerade i demokratifrågor i Blekinge (förmiddagen).

Anmäl dig här
Back To Top