Skip to content

Kontakt

Vi lockas av diskussioner, av engagemang och av kloka individers drivkrafter. Därför är vi alltid nyfikna av att komma i kontakt med fler och vi vill gärna höra din röst. Vi finns i flera kanaler. Hör av dig bara.

Sara Högelius

Sara Högelius

Sara är övergripande verksamhetsansvarig på Blekinge Läns Bildningsförbund och arbetar i första hand med folkbildningsfrågor. Sara svarar också för regional samverkan gentemot regionala institutioner.

E-post: sara.hogelius@blb.k.se
Telefon: 0733 61 57 43

Anette Rydell

Anette Rydell

Ordförande

E-post: annette.rydell@ifmetall.se
Telefon: 0708 91 46 68

Karin Dovstad

Karin Dovstad

Vice ordförande

E-post: karin.dovstad@telia.com

Back To Top