KulturCrew

KulturCrew flyttar

Från 2021 så permanentas verksamheten med KulturCrew och flyttar till Musik i Blekinge.

Det blev en framgångssaga i Blekinge och har nu permanentats från att ha varit ett treårigt projekt för att pröva om idéen bar. Det gjorde den och nu är det Musik i Blekinge som här huvudman och samordnare för verksamheten. Sök dem här.

 

Unga kulturarrangörer!

KulturCrew växer så det knakar.

Först ut i Sverige med KulturCrew var sex kommuner i sydvästra Skåne som startade sitt projekt 2016 på 12 skolor. Där samverkar kommunerna med Riksteatern Skåne och Unga Musik i Syd. Modellen har funnits i Danmark sedan 2010 och idag finns KulturCrew på cirka 100 skolor där. Idén att elever ska vara arrangörer kommer ursprungligen från Norge.

Nu sprider sig KulturCrew vidare upp i landet.

Ungt arrangörskap genom samarbete, kunskap/utbildning, kulturaktivitet och delaktighet – det är vad KulturCrew handlar om. Här möjliggör vi för fler unga att bli delaktiga i kulturupplevelser i sin skola och på fritiden.

Under 2018 startades det 3-åriga projektet KulturCrew Blekinge Kronoberg och 12 crew blev pionjärer i våra två län. Här samarbetar sju regionala kulturinstitutioner med att erbjuda kunskap i 4 konstarter – musik, dans, teater och film.

 

Projektet drivs med stöd av: