begrepp & verksamhetsformer

Folkbildning är en verksamhet som främst vänder sig till ungdomar och vuxna, även om studieförbunden också bedriver viss barnverksamhet. Folkhögskolan har en nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. I studiecirkeln behöver du vara 13 år för att delta, detta för att kunna delta på studiecirkelns förutsättningar.

Folkhögskolornas verksamhet bedrivs framför allt i allmänna kurser (behörighetsgivande) som är ett alternativ till gymnasieskolan eller komvux på olika nivåer, men de har också ett rikt utbud av profilkurser, yrkesutbildningar, distanskurser och olika kortkurser, framför allt sommarkurser

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för folkhögskolan som utbildningsform. Man arbetar med mer eller mindre sammanhållna studiegrupper, studerar ofta ämnesövergripande i projektform och man utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Det ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga på folkhögskolorna.

Studieförbunden arbetar främst med tre verksamhetsformer:

– studiecirkel

– kulturprogram

– annan folkbildningsverksamhet

 

Studiecirkel

Studiecirkeln är definitionsmässigt en liten grupp människor som planmässigt bedriver studier och söker kunskap utifrån sina behov och intressen.

Kulturprogram

Ett kulturprogram är en öppen verksamhet i form av föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning, tvärkulturell verksamhet eller utställning som framförs eller visas inför publik. Programmen ska ha en sådan utformning i tid och rum att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.

Annan folkbildningsverksamhet

I annan folkbildningsverksamhet kan studieförbundet genomföra folkbildande verksamhet i fria och flexibla former. Verksamheten ska motsvara de generella kvalitetsambitioner som såväl studieförbundet självt som riksdag och regering ger uttryck för. Verksamhet i annan folkbildning ska ge studieförbundet möjlighet att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet.

Annan folkbildningsverksamhet skiljer sig från studiecirkeln genom att man kan vara flera än i en cirkel, man kan träffas färre gånger som en prova-på-aktivitet eller helgkurs eller man kan vara yngre, ner till 6 år.

Läs mer

Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen Förordningen

Folkbildningsrådet – Statsbidragsvillkor för studieförbunden 2019 

Folkbildningsrådet Statsbidragsvillkor-studieforbund-2020

Folkbildningsrådet Villkor stfb 2021 beslutade 2020-11-11

Folkbildningsrådet – Statsbidrag-till-folkhogskolor-2019-villkor-och-fordelning

Folkbildningsrådet – Statsbidragsvillkor-folkhogskola-2020

Flera dokument med villkor anvisningar för folkhögskolorna hittar du på Folkbildningsrådets hemsida

Studieförbund i samverkan – Läs om

Överenskommelse om samarbete m föreningar etc 2020-02-20

Överenskommelse tillämpning av tillgänglighetsbidraget 2020-02-20

Studieförbundens gemensamma överenskommelser 2020 – fastställda av Studieförbundens styrelse  2020-05-08

Studieförbundens gemensamma överenskommelser 2021-sammanfogad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.