Skip to content

Om oss

En samlade röst i Blekinge

Folkbildningen är inte given i samhället, fast den borde vara självklar. Rätten att fördjupa kunskaper, förkovra sig och utvecklas som individ och medborgare ligger i allas intresse. Bildning är en viktig del av vårt öppna demokratiska samhälle och värd att stå upp för med en samlande och stark röst. I Blekinge är vi den rösten.

Nio studieförbund, fyra folkhögskolor, RF-SISU och länsbiblioteket i Blekinge. Tillsammans formar vi BLB i en aktiv samverkan med syfte att stimulera utveckling, föra diskussion och driva frågeställningar som gynnar folkbildningen långsiktigt. Utöver det är vi dessutom regional partner för Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation.

Vår viktigaste uppgift är att företräda och bevaka våra medlemsorganisationers intressen genom omvärldsanalys, kommunikation och påverkan. Vårt främsta fokus ligger på folkbildningens villkor, samt dess roll och uppgifter i samhället. Vi styrs av vår verksamhetsplan som beslutas av våra medlemmar och revideras årligen. I den framgår vårt fokus och där pekar vi tydligt ut riktningen framåt. Läs den gärna.

Ladda ner vår verksamhetsplan

Varför folkbildning?

I grund och botten handlar folkbildning om att ta hand om varandra. Om att bryta utanförskap och bygga gemenskap genom kunskap och bildning. För vissa är den en väg ut, för andra en väg in. En brygga till nästa fas i livet, eller kittet som håller oss kvar. Folkbildningen är en viktig del i berättelsen om oss.

Till folkbildningen räknas Folkhögskolor och Studieförbunden med studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet.  Fortsätt in på Folkbildningsrådets hemsida för att få mer information, begrepp och definitioner.

Back To Top