Skip to content

Vår historia

För 90 år sedan samlades en grupp människor vid Siggarps folkskola och grundade Blekinge Läns Bildningsförbund. Detta initiativ markerade starten på en lång och betydelsefull resa för folkbildningen i vårt län. Idag kan vi stoltsera med att vara det äldsta länsbildningsförbundet i Sverige, en institution med en lång och rik historia av att främja utbildning och kultur.

Vid det tidiga 1900-talet genomgick samhället stora förändringar, med urbaniseringens framväxt och omvälvningar inom arbetslivet. I denna tid av förändringar blev behovet av ny kunskap alltmer påtagligt, och folkbildningen framstod som svaret för att möta de nya utmaningarna. Initiativ som folkhögskolor och arbetareinstitut växte fram för att tillgodose behovet av utbildning och kulturellt utbyte.

Blekinge Läns Bildningsförbund bildades mot bakgrund av dessa samhällsförändringar och behovet av ny kunskap. Genom åren har förbundet utvecklats från att främst ha arrangerat föreläsningar och kurser, till att bli en central aktör inom utbildning och kultur i länet. Samarbeten med andra organisationer och föreningar har varit avgörande för att förbundet ska kunna bidra till samhällets utveckling på ett meningsfullt sätt.

Under årens lopp har förbundet spelat en betydande roll i att främja olika former av utbildning och kulturverksamhet i Blekinge. Genom samverkan med andra aktörer och medlemmar erbjuder vi en mångfald av kurser, föreläsningar och kulturella aktiviteter som berikar människors liv och främjar lärande och utveckling.

Trots att samhället har förändrats och nya utmaningar har uppstått, fortsätter Blekinge Läns Bildningsförbund att vara en viktig plattform för lärande och utveckling i länet. Med ett starkt engagemang för att främja bildning och kultur ser vi fram emot att fortsätta vara en drivande kraft i samhällets utveckling under de kommande åren.

Back To Top