Skip to content

Våra samarbetspartners

En gemensam agenda

Ensam är inte stark. För att förändra och utveckla folkbildningen behöver vi samverka med andra organisationer, utöver våra medlemmar. Här har vi våra partners. Tillsammans lägger vi grunden för ett mer bildat samhälle. Idag och i framtiden.

Region Blekinge, logotyp

Region Blekinge

Regionen är finansiär och samarbetspartner.

Studieförbunden, logotyp

Studieförbunden

Studieförbunden erbjuder lärande och kulturella upplevelser för alla medborgare i hela landet genom studiecirklar och kulturprogram. De främjar även folkbildning och innovation med flexibla aktiviteter som workshops och helgkurser. Blekinge Läns Bildningsförbund arbetar regionalt med etik- och kvalitetsfrågor för studieförbunden i samverkan.

Sveriges Folkhögskolor, logotyp

Folkhögskolor

Folkhögskolan erbjuder vuxenutbildning för personer över 18 år med olika kurser och inriktningar. Undervisningen präglas av samtal och gruppdeltagande, med fokus på individuella behov och erfarenheter. Kurserna följer egna planer och allmän kurs kan ge behörighet till högre studier. Finansieringen sker genom stats- och landstingsbidrag, med studiestöd via CSN.

Folkbildningsrådet, logotyp

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från riksdag och regering. Våra uppdrag regleras genom förordningar och regleringsbrev. Vi följer stadgar och samarbetar med medlemsorganisationer.

Back To Top