Skolscen Sydost – festivalinformation

 

Välkomna till Skolscen Sydost 2023!

Karlshamn 17-18 oktober 2023

Skolscen Sydost anordnas för att:

  • öka intresset och skapa goda förutsättningar för scenkonst i skolan
  • visa scenkonst av hög kvalitet
  • skapa en mötesplats för skolans kulturombud
  • ge ökad insikt om scenkonstens betydelse för eleverna- från förskolan till gymnasiet.

Vi vänder oss till dig som är lärare, förskolepersonal, skolkulturombud, skol- och kulturpolitiker/tjänstepersoner, elever, KulturCrew samt alla andra som är intresserade!

Mer information kommer under våren.